Asociacijos veikla

  • Vienija atsinaujinančios energijos gamintojus;
  • Atstovauja asociacijos narių interesus;
  • Teikia pasiūlymus ir konsultacijas rengiant teisės aktus, susijusius su atsinaujinančios energijos gamyba ir panaudojimu;
  • Kitais būdais ir priemonėmis skatina ir remia atsinaujinančios energijos gamybą.

Saules elektrine - atsinaujinanti energija